Verantwoord of Betrokken?

Of je nu een Verantwoord ondernemer of een Betrokken ondernemer bent, bij de Waterlandse Uitdaging willen we iedere ondernemer uitdagen om mee te doen. Maar voor diegenen die het verschil willen weten, volgt hieronder een uitleg.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt door Willem Lageweg, directeur MVO Nederland, uitgelegd als een nieuwe integrale visie op ondernemerschap waarbij de ondernemer behalve het streven naar winst (profit), ook rekening houdt met het effect van de activiteiten op het milieu (planet) en waarbij de ondernemer oog heeft voor menselijk aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). Het gaat hier om het vinden van een balans tussen deze drie P’s.

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) daarentegen bezit de term ‘betrokken’, in plaats van ‘verantwoord’. Bij MBO gaat het om het geven van steun aan maatschappelijke initiatieven en om het tonen van betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken in de directe of indirecte omgeving van de onderneming.