Werkwijze

Waarom zouden we een succesvolle aanpak veranderen?

Het concept van De Uitdaging werd al in 1999 ontwikkeld in Arnhem en blijft in de praktijk zeer succesvol. Daarom maken we voor de Waterlandse Uitdaging graaf gebruik van deze succesformule.

De formule is simpel, maar sterk. Verzoeken van maatschappelijke organisaties komen binnen bij het team van de Waterlandse Uitdaging. Al deze aanvragen worden voorgelegd aan de Matchgroep die 4 keer per jaar bijeenkomt. Als de aanvraag wordt geaccepteerd, wordt gekeken aan welk bedrijf het verzoek wordt gedaan om mee te werken aan het project en zo het doel te realiseren.

En dan zijn er natuurlijk de bedrijven die meedoen aan de Uitdaging en die hiermee laten zien dat ze betrokken ondernemers zijn. Zij hebben aangegeven dat ze kennis, kunde of handjes beschikbaar hebben om de doelen te realiseren. De Uitdaging koppelt vraag en aanbod aan elkaar. Op die manier ontstaan mooie matches.

Naast het actief bemiddelen tussen maatschappelijke organisaties en het Waterlands bedrijfsleven via de Matchgroep, levert de Waterlandse Uitdaging ook andere diensten. Zo zijn er onder andere een Spullenbank en een Kennisbank.

Met het realiseren van matches slaat de Waterlandse Uitdaging bruggen tussen het maatschappelijk veld en het bedrijfsleven.