Bedrijven die een taalstagiair willen helpen voor 1 dagdeel per week

Het NL plein is gestart met het aanbieden van een taalstage in de bieb voor anderstaligen (vluchtelingen). Op het NL plein oefenen elke week ruim 20 groepjes om hun Nederlands te verbeteren. Veel deelnemers geven aan te willen werken of vrijwilligerswerk te willen doen. Maar het lukt hen niet om dat te vinden. Vaak wordt gezegd dat ze niet goed genoeg Nederlands spreken. Je leert een taal het snelst als je veel in aanraking komt met Nederlanders. Wij zoeken bedrijven/organisaties die een anderstalige de kans wil bieden om 6-8 weken lang, wekelijks een dagdeel mee te mogen lopen in het bedrijf. Het doel is om zoveel mogelijk Nederlands te spreken en te leren hoe de Nederlandse bedrijfscultuur is. Zo leren ze dan hoe je je gedraagt op je werk, hoe collega’s met elkaar omgaan. Ook vergroot dit hun netwerk en aansluiting op de Nederlandse samenleving. Het NL plein kan meedenken met maken van een draaiboek (wat kan iemand doen binnen het bedrijf bv rondlopen met de koffiekar, gastvrouw zijn etc.).

Waarde van de vraag: 400,-

___________________________________________________________

Tegenprestatie: publiciteit geven aan dit project (Biblotheek voor het Hospice)

Waarde tegenprestatie: 250,-

Scroll naar boven