ANBI status

Wij zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). In de meeste gevallen is uw donatie aan een ANBI aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

ANBI gegevens

NAAM STICHTING
WATERLANDSE UITDAGING
RSIN
856113608
CONTACTGEGEVENS
Stichting Waterlandse Uitdaging
Hobrede 4
1477 EH Hobrede
info@waterlandseuitdaging.nl
www.waterlandseuitdaging.nl
DOELSTELLING
Stichting De Waterlandse Uitdaging heeft ten doel het opzetten en onderhouden van een ondernemersnetwerk (Uitdaging) dat maatschappelijk betrokken ondernemen stimuleert en organiseert. De stichting tracht haar doel te bereiken door in de gemeente Purmerend, Edam-Volendam, Waterland en Landsmeer structureel verbindingen op lokaal niveau tot stand te brengen tussen bedrijfsleven, onderwijs, lokale overheden en maatschappelijke organisaties, waardoor de leefkwaliteit wordt bevorderd voor inwoners van het betreffende gebied van menskracht, materialen en middelen (met gesloten beurs) op te lossen, zodat deze organisaties de leefbaarheid kunnen ondersteunen.
BESTUUR

Dhr. R.C de Neve (voorzitter)
Dhr. J.J.M. Lambalk (penningmeester)
Mevr. N.F.C. van der Heijden-Greven (secretaris)
Dhr. J. Brugman (bestuurslid)

BELONINGSBELEID
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De manager wordt voor maximaal 14 uur per week betaald.
VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN
Het jaarverslag van 2016 kunt u hier inzien.
Het jaarverslag van 2017 kunt u hier inzien.
Het jaarverslag van 2018 kunt u hier inzien.
Het jaarverslag van 2019/2020 kunt u hier inzien.
FINANCIËLE VERANTWOORDING
Hier treft u het financiële jaarverslag van 2016
Hier treft u het financiële jaarverslag van 2017
Hier treft u het financiële jaarverslag van 2018
Hier treft u het financiële jaarverslag van 2019
Hier treft u het financiële jaarverslag van 2020

Pin It on Pinterest

Share This