ANBI

Waterlandse Uitdaging

Stichting Waterlandse Uitdaging

ANBI & cijfers

Doelstelling:

Stichting De Waterlandse Uitdaging heeft ten doel het opzetten en onderhouden van een ondernemersnetwerk (Uitdaging) dat maatschappelijk betrokken ondernemen stimuleert en organiseert. De stichting tracht haar doel te bereiken door in de gemeente Purmerend, Edam-Volendam en Waterland structureel verbindingen op lokaal niveau tot stand te brengen tussen bedrijfsleven, onderwijs, lokale overheden en maatschappelijke organisaties. De leefkwaliteit wordt bevorderd voor inwoners van het betreffende gebied door hulpvragen naar menskracht, materialen en middelen (met gesloten beurs) op te lossen. 

Naam Stichting:

WATERLANDSE UITDAGING

RSIN:

856113608

Contactgegevens:

Stichting Waterlandse Uitdaging
Hobrede 4
1477 EH Hobrede
info@waterlandseuitdaging.nl
www.waterlandseuitdaging.nl

Beleid:

Bestuur:

Dhr. R.C de Neve (voorzitter)
Dhr. J.J.M. Lambalk (penningmeester)
Dhr. J. Brugman (bestuurslid)
Dhr. J. Groenhart (bestuurslid)

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De manager wordt voor maximaal 14 uur per week betaald.

Het jaarverslag van 2016 kunt u hier inzien.
Het jaarverslag van 2017 kunt u hier inzien.
Het jaarverslag van 2018 kunt u hier inzien.
Het jaarverslag van 2019/2020 kunt u hier inzien.

Verslag uitgeoefende activiteiten:

Financiële verantwoording:

Hier treft u het financiële jaarverslag van 2016
Hier treft u het financiële jaarverslag van 2017
Hier treft u het financiële jaarverslag van 2018
Hier treft u het financiële jaarverslag van 2019
Hier treft u het financiële jaarverslag van 2020
Hier treft u het financiële jaarverslag van 2021

Scroll naar boven