MBO

doe mee met het leukste ondernemende netwerk

Over ons

Wat is de Waterlandse Uitdaging?

Wij zijn onderdeel van de Nederlandse Uitdaging en zijn dé maatschappelijke makelaar van Nederland! Met meer dan 40 lokale Uitdagingen door heel het land hebben wij het mooiste en leukste netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers. Samen met deze vrijwilligers uit het bedrijfsleven zorgen wij ervoor dat bedrijven kosteloos stichtingen en verenigingen ondersteunen. Wij zijn een ondernemersnetwerk dat doet.

Waarmee ondersteunen we stichtingen en verenigingen?

Wat hebben we te bieden voor ondernemers en bedrijven?

We zien dat stichtingen en verenigingen vaak mooie ideeën hebben, maar dat de uitvoering ervan niet altijd van de grond komt. Meestal komt dit omdat er te weinig geld, tijd of kennis aanwezig is.

Maatschappelijke organisaties kunnen in dat geval bij de Waterlandse Uitdaging een aanvraag indienen voor Materialen, Menskracht of Middelen. Met deze aanvraag gaat de lokale Uitdaging aan de slag. Samen met de bedrijven uit het netwerk wordt er gekeken hoe de vraag kan worden ingevuld. Als er een bedrijf is die de vraag kan invullen dan spreken we van een match.

Wat hebben we te bieden voor ondernemers en bedrijven?

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen wordt steeds belangrijker. Wij helpen bedrijven met de invulling van hun maatschappelijke bijdrage.

Door samen met de Waterlandse Uitdaging ondersteuning te bieden aan stichtingen en verenigingen draag je bij aan een mooiere samenleving en toon je als bedrijf je maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast kom je als ondernemer ook in contact met allerlei bedrijven uit onze regio maar ook met bedrijven uit het landelijke netwerk.

Oftewel de ultieme kans om je eigen netwerk te vergoten!

Betrokken mensen

dragen de Waterlandse Uitdaging

Zonder de juiste mensen op de juiste plek zou er geen Waterlandse Uitdaging zijn. Mensen die geloven in een samenleving waar iedereen meedoet en bijdraagt. Mensen die ondernemers willen stimuleren op lokaal niveau maatschappelijk betrokken te zijn. Mensen die willen bemiddelen in Menskracht, Materiaal en Middelen om maatschappelijke organisaties te helpen en mensen die een zelfstandige stichting zoals de Uitdaging willen organiseren, adviseren en helpen in de dagelijkse uitvoering.

De Waterlandse Uitdaging wordt gerund door Agnes Bak, de manager. Zij heeft een aantal taken die essentieel zijn voor de activiteiten van de Uitdaging. De manager is de spin in het web die zorgt voor de continuïteit van de stichting en op zoek gaat naar nieuwe vormen van samenwerking. Bij het leggen van verbindingen tussen vragers en aanbieders doet de manager regelmatig een beroep op de matchgroep, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld. Samen zorgen ze voor de opvolging van vragen en aanbod. Naast het operationele team dat bestaat uit de manager met vaste ondersteuners en de matchgroep bestaat de organisatie van de stichting uit een bestuur en een adviesgroep die nauw met elkaar samenwerken.

Hieronder stellen we je graag voor aan de betrokken mensen die de Waterlandse Uitdaging dragen.

Agnes Bak - manager de Waterlandse Uitdaging
06-23603900 | agnes@waterlandseuitdaging.nl

Manager

De spin in het maatschappelijke web

Als manager van de Waterlandse Uitdaging stimuleer ik ondernemers om maatschappelijk betrokken te ondernemen. Ik zorg ervoor dat je op een eenvoudige manier sociale impact kan maken. Iets goeds doen voor de clubs en stichtingen uit je omgeving geeft een goed gevoel!

 

“Betrokkenheid maakt Waterland zoveel mooier!”

Ondersteuners

Onze rotsen in de uitdagende branding

Lucien van Aalzum
Lucien van Aalzum - Digitale ondersteuning - Branding New

“Geven loont! Met een relatief kleine inzet creëer je een groot verschil in Waterland”

Vacature
Vacature Management Assistent

De Matchgroep

brengt vraag en aanbod samen

De Matchgroep bestaat uit enthousiaste ondernemers en werknemers uit het bedrijfsleven, die zich allen op vrijwillige basis inzetten. Zij behandelen vraag en aanbod en stellen hun netwerk ter beschikking om matches te sluiten. Deze Matchgroep stimuleert het lokale bedrijfsleven om Maatschappelijk Betrokken en Betekenisvol te ondernemen en dit in de praktijk te brengen.

Wat doen ze precies?

Aanvragen van stichtingen, verenigingen en buurtgroepen worden besproken tijdens een Matchgroepoverleg. Na acceptatie gaan de leden aan de slag om een antwoord te vinden op de vraag. Als dit gelukt is noemen we dit een gerealiseerde match. De Matchgroep komt een aantal keer per jaar bijeen om de nieuw binnen gekomen aanvragen en ontwikkelingen te bespreken.

 • Alex Blaauboer (voormalig lid), Share Your Best
 • Agnes Bak, Waterlandse Uitdaging: “Betrokkenheid maakt Waterland zoveel mooier.”
 • Lucien van Aalzum, Branding New: “Geven loont! Met een relatief kleine inzet creëer je een groot verschil in Waterland”
 • Yvonne Breuk, Peperbloem: “Delen van mijn talenten en mogelijkheden is mijn levensmotto!
 • Erika Hes, Rabobank Waterland en Omstreken: “Samen bereiken we meer dan alleen!”
 • Michael Brouwers, Zaaq: “Bij de Waterlandse Uitdaging gaat voor niets de zon op
 • Els Broers, Zichtbaar in Bedrijf: “”Een betere wereld begint bij jezelf”, leerde ik als kind. De Waterlandse Uitdaging is een fijne manier om een steentje bij te dragen aan een wereld waarin iedereen kan meedoen.”
 • Marije Sliphorst, Abma Advocaten: “De Waterlandse Uitdaging is de prachtige uitkomst van de optelsom: netwerk openstellen + kennis/kunde delen + handen uit de mouwen!”
 • Judith Kruit, Clup Welzijn: “Goed om te zien hoe door met elkaar samen te werken zoveel moois wordt bereikt!
 • Wouter Burger, Clup Welzijn: Geweldig hoe lokale maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven elkaar dankzij de Waterlandse Uitdaging weten te vinden. Daar help ik graag aan mee!
 • Janine de Bruijn, Van ’t Hek: “Waarom moeilijk doen als het samen kan!
 • Vincent Poel (niet op de foto), Poel financiële diensten: “Als team ben je in staat om echt een verschil te maken. Met heel veel plezier zijn wij onderdeel van het team ‘Waterlandse Uitdaging’ om het verschil in de regio te maken.
Zelf mee doen in de matchgroep?
Meld je dan direct aan!

Het bestuur

houdt de koers op onze doelstellingen en missie

Het bestuur van de Uitdaging is verantwoordelijk voor het realiseren van onze doelstelling en missie, het genereren van founders & vrienden en voor het aansturen van de manager.

De Adviescommissie

Sluit aan op lokale maatschappelijke vraagstukken

In de adviesgroep zitten vertegenwoordigers vanuit de gemeente en diverse koepelorganisaties, gericht op Kunst en Cultuur, Sport, Welzijn en onderwijs. Deze commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over belangrijke algemene maatschappelijke trends die aanpak behoeven.

De adviescommissie komt doorgaans 1 a 2 keer per jaar bijeen en bestaat uit de volgende leden:

De adviescommissie van de Uitdaging
Scroll naar boven