MVO maar dan anders!

doe mee met het leukste ondernemende netwerk

Over ons

Wat is de Waterlandse Uitdaging?

Wij zijn onderdeel van de Nederlandse Uitdaging en zijn dé maatschappelijke makelaar van Nederland! Met meer dan 40 lokale Uitdagingen door heel het land hebben wij het mooiste en leukste netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers. Samen met deze vrijwilligers uit het bedrijfsleven zorgen wij ervoor dat bedrijven kosteloos stichtingen en verenigingen ondersteunen. Wij zijn een ondernemersnetwerk dat doet.

Waarmee ondersteunen we stichtingen en verenigingen?

Wat hebben we te bieden voor ondernemers en bedrijven?

We zien dat stichtingen en verenigingen vaak mooie ideeën hebben, maar dat de uitvoering ervan niet altijd van de grond komt. Meestal komt dit omdat er te weinig geld, tijd of kennis aanwezig is.

Maatschappelijke organisaties kunnen in dat geval bij hun lokale Uitdaging een aanvraag indienen voor Materialen, Menskracht of Middelen. Met deze aanvraag gaat de lokale Uitdaging aan de slag. Samen met de bedrijven uit het netwerk wordt er gekeken hoe de vraag kan worden ingevuld. Als er een bedrijf is die de vraag kan invullen dan spreken we van een match.

Wat hebben we te bieden voor ondernemers en bedrijven?

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen wordt steeds belangrijker. Wij helpen bedrijven met de invulling van hun maatschappelijke bijdrage.

Door samen met de Uitdaging ondersteuning te bieden aan stichtingen en verenigingen draag je bij aan een mooiere samenleving en toon je als bedrijf je maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast kom je als ondernemer ook in contact met allerlei bedrijven uit dezelfde regio maar ook met bedrijven uit het landelijke netwerk.

Oftewel de ultieme kans om je eigen netwerk te vergoten!

Betrokken mensen

dragen de Waterlandse Uitdaging

Zonder de juiste mensen op de juiste plek zou er geen Uitdaging zijn. Mensen die geloven in een samenleving waar iedereen meedoet en bijdraagt. Mensen die ondernemers willen stimuleren op lokaal niveau maatschappelijk betrokken te zijn. Mensen die willen bemiddelen in Menskracht, Materiaal en Middelen om maatschappelijke organisaties te helpen en mensen die een zelfstandige stichting zoals de Uitdaging willen organiseren, adviseren en helpen in de dagelijkse uitvoering.

Een Lokale Uitdaging wordt gerund door de manager of coördinator. Deze heeft een aantal taken die essentieel zijn voor de activiteiten van de Uitdaging. De manager is de spin in het web die zorgt voor de continuïteit van de stichting en op zoek gaat naar nieuwe vormen van samenwerking. Bij het leggen van verbindingen tussen vragers en aanbieders doet de manager regelmatig een beroep op vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld. Samen zorgen ze voor de opvolging van vragen en aanbod. Naast het operationele team dat bestaat uit de manager met vaste ondersteuners en de matchgroep bestaat de organisatie van de stichting uit een bestuur.

Hieronder stellen we je graag voor aan de betrokken mensen die de Uitdaging dragen.

Lucien van Aalzum - manager de Waterlandse Uitdaging
06-18161441 | Lucien@waterlandseuitdaging.nl

Manager

De spin in het maatschappelijke web

Als manager van de Waterlandse Uitdaging stimuleer ik ondernemers om maatschappelijk betrokken te ondernemen. Ik zorg ervoor dat je op een eenvoudige manier sociale impact kan maken. Iets goeds doen voor de clubs en stichtingen uit je omgeving geeft een goed gevoel!

“Betrokkenheid maakt Waterland zoveel mooier!”

Ondersteuners

Onze rotsen in de uitdagende branding

handen-schudden1.jpg
Linda Hendriks - Management Assisent

“Geven loont! Met een relatief kleine inzet creëer je een groot verschil in Waterland”

handen-schudden1.jpg
Vacature Social Media

De Matchgroep

brengt maatschappelijke vraag met ondernemend aanbod samen

De Matchgroep bestaat uit enthousiaste ondernemers uit het bedrijfsleven, die zich allen op vrijwillige basis inzetten. Deze ondernemers en werknemers behandelen vraag en aanbod en stellen hun netwerk ter beschikking om matches te sluiten. Deze Matchgroep stimuleert het lokale bedrijfsleven om Maatschappelijk Betrokken en Betekenisvol te ondernemen en dit in de praktijk te brengen.

Wat doen ze precies?

Aanvragen van stichtingen, verenigingen en buurtgroepen worden besproken tijdens een Matchgroepoverleg. Na acceptatie gaan de leden aan de slag om een antwoord te vinden op de vraag. Als dit gelukt is noemen we dit een gerealiseerde match. De Matchgroep komt een aantal keer per jaar bijeen om de nieuw binnen gekomen aanvragen en ontwikkelingen te bespreken.

 • Yvonne Breuk, Peperbloem: “Delen van mijn talenten en mogelijkheden is mijn levensmotto!
 • Judith Kruit, Clup Welzijn: “Goed om te zien hoe door met elkaar samen te werken zoveel moois wordt bereikt!
 • Michael Brouwers, Zaaq: “Bij de Waterlandse Uitdaging gaat voor niets de zon op
 • Lucien van Aalzum, Waterlandse Uitdaging: “Geven loont! Met een relatief kleine inzet creëer je een groot verschil in Waterland”
 • Janine de Bruijn, Van ‘t Hek: “Waarom moeilijk doen als het samen kan!
 • Wouter Burger, Clup Welzijn: Geweldig hoe lokale maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven elkaar dankzij de Waterlandse Uitdaging weten te vinden. Daar help ik graag aan mee!
 • Vincent Poel, Poel financiële diensten: “Als team ben je in staat om echt een verschil te maken. Met heel veel plezier zijn wij onderdeel van het team ‘Waterlandse Uitdaging’ om het verschil in de regio te maken.
 • Erika Hes, Rabobank Waterland en Omstreken: “Samen bereiken we meer dan alleen!”
 • Els Broers, Zichtbaar in Bedrijf: “”Een betere wereld begint bij jezelf”, leerde ik als kind. De Waterlandse Uitdaging is een fijne manier om een steentje bij te dragen aan een wereld waarin iedereen kan meedoen.”

Het bestuur

houdt de koers op onze doelstellingen en missie

Het bestuur van de Waterlandse Uitdaging is verantwoordelijk voor het realiseren van onze doelstelling en missie, het aantrekken van de Founders, Vrienden en het aansturen van de manager.

Het bestuur van de Uitdaging is verantwoordelijk voor het realiseren van onze doelstelling en missie, het genereren van founders & vrienden en voor het aansturen van de manager.

 • Lucien van Aalzum, Waterlandse Uitdaging: Geven loont! Met een relatief kleine inzet creëer je een groot verschil in Waterland.
 • Jurjen Groenhart, Groenhart: “Verbinding tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zorgt voor een betere wereld!”
 • Joost Brugman, Van Overbeek Makelaars: “Echte aandacht maakt alles mooier.
 • Rob de Neve, Rabobank Waterland en Omstreken: “Samen ben je sterker en kom je verder.”
 • Sjaak Lambalk, Voortman: “Samen sterk, zorg voor elkaar.”

De Adviescommissie

Sluit aan op lokale maatschappelijke vraagstukken

In de adviesgroep zitten vertegenwoordigers vanuit de gemeente en diverse koepelorganisaties, gericht op Kunst en Cultuur, Sport, Welzijn en onderwijs. Deze commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over belangrijke algemene maatschappelijke trends die aanpak behoeven.

De adviescommissie komt doorgaans 1 a 2 keer per jaar bijeen en bestaat uit de volgende leden:

Scroll naar boven