Plantjes voor de sociaal tuinierendag

Stichting Present zoek voor de sociaal tuinieren dag op 12 november naar 7×7 soorten bodembedekkers. Of een andere combinatie van diverse bodembedekkers.

Deze plantjes zullen dan door onze vrijwilligers geplant worden in 2 tuinen aan het Sneekermeer. Deze tuinen worden dan eerst helemaal opgeschoond door de vrijwilligers zodat de planten goed kunnen wortelen.

Tevens hebben wij een stuk nazorg kunnen borgen door een samenwerking met WonenPlus, zij zullen de tuinen die wij leeggehaald hebben en beplant in onderhoud nemen met hun vrijwilligers.

Scroll naar boven