Omzetten van de website naar WordPress

Omzetten van de website naar WordPress

Waarde van de vraag: 1200,-

___________________________________________________________________

Tegenprestatie: een maaltijd in de wereldtuin tijdens het voorjaarsproject 2018

Waarde van de tegenprestatie: aantal eters x 5,- en emotionele waarde

Scroll naar boven