Voor 1 dag 1 timmerman

Voor 1 dag 1 timmerman

Waarde van de vraag: 400,-
__________________________________________________________________

Tegenprestatie: Een maaltijd in de wereldtuin en vermelding op de projectboekjes

Waarde van de tegenprestatie: 5,- per eter en emotioneel heel veel

Scroll naar boven